ثبت‌نام دوره‌های آموزشی

مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی در راستای انجام رسالت خود در زمینه آگاهی‌رسانی و آموزش، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی تابستانی نموده است. در این سری از برگزاری دوره‌های آموزشی، دوره CCNA Security، SOC و +Security برگزار می‌گردد. جزییات هر یک از دوره‌ها به صورت کامل در لینک‌های زیر آورده شده است:

دوره آموزشی امنیت سیسکو (CCNA Security)

دوره آموزشی مرکز عملیات امنیت (SOC)

دوره آموزشی امنیت (+Security)