ثبت‌نام دوره‌های آموزشی

مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی در راستای انجام رسالت خود در زمینه آگاهی‌رسانی و آموزش، باز هم اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی نموده است. در این سری از برگزاری دوره‌های آموزشی، دوره MTCNA، CEH و +Security برگزار می‌گردد. جزییات هر یک از دوره‌ها به صورت کامل در لینک‌های زیر آورده شده است:

دوره آموزشی میکروتیک (MTCNA)

دوره آموزشی هکر قانونمند (CEH)

دوره آموزشی امنیت (+Security)