تغییر زمان برگزاری سومین دوره مسابقات فتح پرچم

به اطلاع شرکت کنندگان عزیز می‌رساند، به دلیل برگزاری چندین مسابقه CTF جهانی همزمان با سومین دوره مسابقات فتح پرچم دانشگاه رازی، تاریخ برگزاری مسابقات از ۳ و ۴ آبان ۱۳۹۹ به ۵ و ۶ آبان ۱۳۹۹ تغییر یافت.

فارسی