دوره آموزشی مرکز عملیات امنیت (SOC)

معرفی دوره: مرکز عملیات امنیت (SOC)، مکانی جهت پایش و کنترل ۲۴ ساعته امنیت، ورود و خروج اطلاعات در شبکه و به عنوان بخش مرکزی جهت دریافت گزارشات امنیتی، تحلیل وقایع، اتخاذ تدابیر و اعمال سیاست‌های امنیتی بر روی بخش‌های مختلف شبکه می‌باشد. در این دوره شرکت‌کنندگان، ضمن آشنایی با مفاهیم و اجزای مرکز عملیات امنیت، با نحوه راه‌اندازی و فرآیندهای آن آشنا خواهند شد.

 :پیش‌نیاز دورهمبانی اولیه امنیت

طول دوره: ۲۴ ساعت

هزینه دوره: ۵۰۰،۰۰۰ تومان

زمان برگزاری کلاس‌ها: ۳ روزه، پنجشنبه‌ها