حتی با رمزهای پویا هم امنیت حساب شما در خطر است!

هوشیار باشیم...

همه‌ی کارشناسان قبول دارند که استفاده از رمزهای پویا امنیت بیشتری را فراهم می‌کند، اما یادآوری تهدیدات بالقوه این روش می‌تواند به استفاده بهینه از مزایای آن کمک کند.

enlightenedبا رعایت نکات امنیتی و در نظر گرفتن خطرات احتمالی در استفاده از این سیستم، می‌توان ضریب امنیت را افزایش داده و از مزایای آن به نحو احسن بهره جست.