فراخوان دوم (بهاره) ارسال مقاله

پژوهشگران محترم می‌توانند مقالات خود را در فراخوان دوم (بهاره) به "هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران" ارسال کنند.

مهلت ارسال مقالات: ۱۷ خرداد ماه سال ۱۳۹۹

اعلام نتایج داوری: ۱۹ مرداد ماه سال ۱۳۹۹


    ارسال مقاله از طریق سامانه EDAS به آدرس https://edas.info/newPaper.php?c=27159 می‌باشد که راهنمای کامل آن را می‌توانید اینجا ببینید.
    ثبت‌نام در کنفرانس و پرداخت هزینه‌ها از طریق وب‌گاه کنفرانس امکان‌پذیر است. به این منظور باید در وب‌گاه کنفرانس فرم ثبت‌نام در همایش را تکمیل کرده (اینجا) و پس از ورود، از طریق منوهای موجود نسبت به ارسال چکیده مقاله و پرداخت هزینه‌ها اقدام نمایید.
    سامانه EDAS و وب‌گاه کنفرانس مجزا از هم هستند و باید برای هر کدام حساب کاربری ایجاد شود.