زمان برگزاری دوره آموزشی ISMS

به اطلاع دانش‌پذیران دوره آموزشی اصول و مفاهیم سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) می‌رساند زمان و مکان برگزاری کلاس‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

زمان برگزاری:

سه‌شنبه ۲۴ دی‌ماه، ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

چهارشنبه ۲۵ دی‌ماه، ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

یکشنبه ۲۹ دی‌ماه، ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

دوشنبه ۳۰ دی‌ماه، ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

مکان برگزاری: دانشگاه رازی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، کلاس ۱۰۷