حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد

به اطلاع می‌رساند

مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی از پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد که موضوع آن‌ها در راستای یکی از محورهای اصلی مرتبط با اهداف مرکز باشد حمایت می‌نماید.

به منظور شروع فرایند بررسی، می بایست فرم تقاضای حمایت توسط دانشجو و استاد راهنمای ایشان تکمیل شده و به دبیرخانه مرکز تحویل گردد.

جهت اطلاع از شرایط و فرآیند اجرایی این طرح می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://bit.ly/2HYKxeh