در کمپ تابستانی آپا چه می‌گذرد؟!

در تابستان ۹۸ نیز همانند سال‌های گذشته کارآموزانی در مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی مشغول فعالیت هستند.

تابستان امسال در راستای تحقق هدف تربیت ۱۰۰۰ افسر سایبری، به نسبت سال‌های گذشته تعداد کارآموزان بیشتر و زمینه‌های کاری آنان متنوع‌تر است. با توجه به بحران شغلی در کشور و علی‌الخصوص کرمانشاه، و نیز با در نظر گرفتن جایگاه "امنیت" و اهمیت آن در سطح کشور، تربیت نیروهای علاقه‌مند و ماهر در این زمینه می‌تواند کمک شایانی به اشتغال‌زایی داشته باشد. لذا با جذب این نیروها به عنوان کارآموز و واگذاری پروژه‌های حوزه امنیت به آن‌ها میزان توانایی آن‌ها را محک زده و در جهت رشد این توانایی بستر مناسب در این مرکز برای آن‌ها فراهم می‌گردد.

کارآموزان آپایی از اوایل تابستان در این مرکز شروع به فعالیت نموده و همچنان نیز مشغول هستند. طی جلسات متعددی که با حضور این افراد تشکیل گردید متناسب با تخصص و مهارت هر یک، انجام بخشی از پروژه‌های تعریف شده در مرکز آپا به آنان محول شد. تعداد کارآموزان حدود ۱۲ نفر بوده و حوزه فعالیت آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

- ۲ نفر مشغول در پروژه سایمان

- ۲ نفر مشغول در پروژه سایتبان

- ۴ نفر مشغول در پروژه USB فیلترینگ

- ۱ نفر مشغول در پروژه پارسو

- ۳ نفر تیم ارزیابی امنیتی، که کار ارزیابی امنیتی سایت‌ها را بر عهده داشته و همزمان در مسابقات فتح پرچم (CTF) بین‌المللی شرکت می‌کنند و تا کنون به رتبه‌های خوبی نیز دست یافته‌اند.