حضور مرکز آپا دانشگاه رازی در چهارمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری

به اطلاع می رساند

افتتاحیه چهارمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری فردا ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۹ صبح در نمایشگاه بین المللی تهران، با حضور مقامات کشوری و لشکری صورت خواهد گرفت.

مرکز آپای دانشگاه رازی نیز از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۶ آبان ۱۳۹۶ در این نمایشگاه حضور خواهد یافت.

***علاقه مندان می توانند در تاریخ های ذکر شده از ساعت ۹ الی ۱۷ از نمایشگاه بازدید نمایند.***