برگزاری مسابقه فتح پرچم حوزه صنعتی برای اولین بار در دانشگاه رازی

روز گذشته مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ پس از پشت سر گذاشتن یک روز نفس‌گیر برای شرکت‌کنندگان دومین دوره مسابقات فتح پرچم غرب کشور، در روز دوم این دوره از مسابقات برای اولین بار فتح پرچم در "حوزه صنعتی" برگزار گردید.

مسابقه از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز شده و تا ۱۳:۱۵ ادامه یافت. برخی از شرکت‌کنندگان این بخش از مسابقه به طور مشترک هم در بخش اصلی و هم در حوزه صنعتی حضور داشتند.

هدف از اضافه کردن این حوزه به مسابقات فتح پرچم توجه به امنیت بخش صنعتی است که امروزه خیلی کمتر از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. این در حالی است که بخش عظیمی از زیرساخت کشور به این حوزه اختصاص دارد و لذا باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به اینکه این مسابقات برای اولین بار برگزار شد اما به نسبت استقبال شرکت‌کنندگان خوب بود، و حدود ۱۰ تیم از کرمانشاه و سایر استان‌ها به رقابت با یکدیگر پرداختند.