برگزاری همایش تهدیدات و حملات سایبری در سیستم‌های کنترل صنعتی و اسکادا

با توجه روند رو به رشد حملات سایبری به سیستم‌های کنترل صنعتی و اسکادا در سال‌ها و ماه‌های اخیر، بر آن شدیم تا در راستای عمل به رسالت خود در زمینه آگاهی‌رسانی و ارتقاء سطح دانش امنیتی استان، همایشی برگزار کنیم که در آن بتوانیم مطالب و نکاتی را جهت آموزش افراد مشغول به کار در این حوزه مطرح نماییم.

روز گذشته، در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۰، همایش تهدیدات و حملات سایبری در سیستم‌های کنترل صنعتی و اسکادا با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در سالن شرکت برق منطقه‌ای غرب برگزار شد. این همایش به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، هم به صورت آنلاین برای عموم علاقه‌مندان و هم به صورت حضوری برای مدیران و مدیران ارشد دستگاه‌‌هایی اجرایی استان، با هدف ارتقاء سطح دانش و آگاهی در زمینه آشنایی با تهدیدات و حملات سایبری در سیستم‌های کنترل صنعتی و اسکادا، با همکاری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و شرکت برق منطقه‌ای غرب برگزار گردید.

محورهای این همایش شامل موارد زیر بود:
•    مفاهیم اولیه امنیت سایبری و روند گسترش فناوری
•    مقدمه‌ای از امنیت سیستم‌های کنترل و اتوماسیون صنعتی در صنایع از زاویه آمار
•    دسته‌بندی برخی از حملات رایج در سیستم‌های کنترل صنعتی و اسکادا
•    معرفی برخی از حملات و رخدادهای سیستم‌های کنترل صنعتی مرتبط
•    نمونه تهدیدهای امنیتی در سامانه‌های کنترل صنعتی، اسکادا و دیسپاچینگ کشور
•    نمونه موارد افشاء اطلاعات و چالش‌های مرتبط در صنایع کشور

در این همایش، به بررسی چالش‌ها و تهدیدات این حوزه و همچنین حملات و تکنیک‌های به کار گرفته شده توسط مهاجمان پرداخته شد. از آنجا که این روزها مواجه شدن با حمله سایبری در دستگاه‌های حیاتی، امری دور از انتظار نیست، باید نیروهای سازمانی را برای آمادگی در مقابل چنین رخدادهایی آموزش دهیم. هدف از این همایش‌ها و آموزش‌ها در وهله اول پیشگیری از وقوع رخداد و در مراحل بعدی مقابله و رفع مشکل در شرایط بحران است.