دوره آموزشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS

معرفی دوره: Information Security Management Systems : Introduction & Implementation Training Course  based on ISO 27001
بسیاری از شرکت‌ها دریافته‌اند که برای موفقیت در کسب و کار، علاوه بر روش‌های امنیتی که برای حفاظت از منابع فناوری اطلاعات طراحی شده‌اند، نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ایجاد یک برنامه جامع امنیت هستند تا بدان طریق از دارایی‌های اطلاعاتی‌شان محافظت و از نفوذ مجرمین به سیستم‌هایشان که موجب خسارت دیدن فعالیت‌های کسب و کار آن‌ها می‌شود جلوگیری کنند. از این‌رو برنامه جامع امنیت اطلاعات شامل کنترل‌ها و برنامه‌های حفاظتی که در سطح منطقی از فناوری‌های موجود اعم از نرم‌افزار و پایگاه‌های داده و غیره، در سطح فیزیکی از بستر سخت‌افزاری، شبکه‌ها و تجهیزات ارتباطی و غیره، و در سطح مدیریتی از رفتارهای عملیاتی افراد و عوامل انسانی سازمان و برنامه‌های مدیریتی منابع و عملیات کسب و کار سازمان، حفاظت به عمل می‌آورند در قالب استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 27001 ‪(ISMS)‬ طراحی و ارائه گردیده است، تا با استقرار آن کلیه ارکان سازمان در مسیر امنیت اطلاعات گام بردارند و ضریب آسیب‌های اطلاعاتی سازمان‌ها به حداقل برسد.

یکی از مهم‌ترین نکات در سازمان‌ها، امنیت آن می‌باشد. آیا تا به حال به امنیت سازمان خود و دارایی‌های اطلاعاتی آن فکر کرده‌اید؟ چه مخاطراتی آنها را تهدید می‌کنند؟ این آسیب‌پذیری‌ها چقدر جدی هستند؟ آیا اعتبار شما هم جزء این دارایی‌ها محسوب می‌شود؟ برای حفاظت از آن چه کرده‌اید؟

 :پیش‌نیاز دورهدوره آشنایی با اصول و مفاهیم و تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

طول دوره: ۳۲ ساعت

هزینه دوره: ۶۰۰،۰۰۰ تومان

زمان برگزاری کلاس‌ها: به دلیل تمدید مهلت ثبت‌نام تا ۸ آذر ۱۳۹۸، زمان برگزاری کلاس‌ها متعاقباً اعلام می‌گردد.