دوره آموزشی آشنایی با لینوکس و پیکربندی امن آن

معرفی دوره: مدرک لینوکس پایه یا Linux Essentials اولین مدرک موسسه بین المللی LPI است که ساده ترین آزمون این موسسه را داراست. این آزمون برای اولین بار در ابتدای سال ۲۰۱۲ معرفی شده است و شرکت در آن پیش نیاز خاصی ندارد.
لینوکس پایه، نسل جوان لینوکس و متن باز را آماده می‎کند تا دانش مورد نیاز خود را برای محیط های امروزی و پیچیده فناوری اطلاعات بدست بیاورند. با توجه به سرفصل‎ها و سادگی برنامه آموزشی لینوکس پایه، آموزش‎های این مدرک را می توان به افراد تازه‎کار در لینوکس، دانشجویان رشته‎های غیرکامپیوتر و حتی به نوجوانان و دانش‎آموزان رشته‎های فنی نیز ارائه کرد.

طول دوره: ۳۰ ساعت

هزینه دوره: ---