ثبت‌نام دوره‌های آموزشی

مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی در راستای انجام رسالت خود در زمینه آگاهی‌رسانی و آموزش، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی پاییزی نموده است. در این سری از برگزاری دوره‌های آموزشی، دوره CEHv10، ISMS و دوره کدنویسی امن در طراحی وب، برگزار می‌گردد. جزییات هر یک از دوره‌ها به صورت کامل در لینک‌های زیر آورده شده است:

دوره آموزشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

دوره آموزشی هکر قانونمند (CEHv10)

دوره آموزشی کدنویسی امن در طراحی وب (DEV 522)