ثبت‌نام دوره‌های آموزشی

مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی در راستای انجام رسالت خود در زمینه آگاهی‌رسانی و آموزش، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی زمستانی نموده است. در این سری از برگزاری دوره‌های آموزشی، دوره CHFI، CCNP Security، VMware VCP+HP SAN Storage و دوره مقدماتی تست نفوذ شبکه‌های صنعتی و دستگاه‌های الکترونیک، برگزار می‌گردد. جزییات هر یک از دوره‌ها به صورت کامل در لینک‌های زیر آورده شده است:

دوره حرفه‌ای امنیت شبکه سیسکو (CCNP Security)

دوره جرم‌شناسی رایانه‌ای (CHFI)

دوره مجازی‌سازی (VMware VCP+HP SAN Storage)

دوره مقدماتی تست نفوذ شبکه‌های صنعتی و دستگاه‌های الکترونیک