زمان و مکان برگزاری کمپ آموزشی مسابقات فتح پرچم (CTF)

به اطلاع شرکت کنندگان کمپ آموزشی مسابقات فتح پرچم می رساند زمان و مکان برگزاری این کمپ به شرح ذیل می باشد:

 • برنامه آموزشی روز سه شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
  • ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰ صبح ← ثبت نام و افتتاحیه
  • ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح ← نفوذگری در وب
  • ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰ بعد از ظهر ← نفوذگری در وب
  •  
 • برنامه آموزشی روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
  • ساعت ۱۰ الی ۱۲صبح ← نفوذگری در وب
  • ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰ بعد از ظهر ← نفوذگری در شبکه
  •  
 • برنامه آموزشی روز پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
  • ساعت ۱۰ الی ۱۲صبح ← نفوذگری در وب
  • ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰ بعد از ظهر ← نفوذگری در شبکه
  •  

مکان برگزاری: آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی