مرکز تخصصی آپای دانشگاه رازی افتتاح شد

همزمان با سفر رياست محترم جمهور به استان كرمانشاه، مركز تخصصی آگاهی رسانی، پشتيبانی و امداد (آپا) دانشگاه رازی افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، همزمان با سفر رياست محترم جمهور به استان كرمانشاه، مركز تخصصی آگاهی رسانی، پشتيبانی و امداد (آپا) دانشگاه رازی  ۲۷ تيرماه ۹۵ با حضور مهندس محمد تسليمی معاون مركز ملی مديريت امداد و هماهنگی رخدادهای رايانه‌ای (ماهر) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، افتتاح شد.

همچنين   تسليمی از فضای اختصاص داده شده در پرديس دانشگاه رازی و تجهيزات مركز بازديد كرد و به تشريح اهداف و شرح وظايف مورد انتظار اين مركز پرداخت.

 گواهينامه فعاليت مركز آپای دانشگاه رازی به استناد اقدام چهارم از راهبرد دوم سند افتا و نظام ملی مقابله با حوادث رايانه ای به دكتر حامد منكرسی اعطا شد.

لازم بذكر است كه مركز آپای دانشگاه رازی به عنوان هفدهمين مركز آپا در سطح كشور فعاليت خود را آغاز نموده است. خدماتی از قبيل شناسايی تهديدات رايانه‌ای، كشف آسيب‌پذيری ها، رسيدگی و كمك به سازمان‌ها در هنگام بروز حوادث ناشی از حملات و رخدادهای امنيتی، انجام آزمون نفوذپذيری بر روی شبكه‌های رايانه‌ای و سامانه‌های نرم‌افزاری و خدمات آگاهی رسانی و آموزش عمومی و تخصصی مرتبط در اين مركز ارائه می گردد.