همکاری مرکز آپای دانشگاه رازی و دانشگاه کردستان

دوره آموزشی امنیت اطلاعات (Security+) با همکاری مرکز آپای دانشگاه رازی و دانشگاه کردستان در دانشگاه کردستان برگزار شد. برگزاری این دوره به عنوان آغاز همکاری های آتی در جهت تبادل دانش و تجربه در حوزه امنیت فضای سایبری در منطقه غرب کشور به حساب می آید. این دوره فشرده به مدت ۳۰ ساعت از ۹ تا ۱۴ بهمن ۹۵ در محل مرکز آپای دانشگاه کردستان برگزار گردید. کارشناسان و مدیران فناوری اطلاعات سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی از جمله شرکت کنندگان در این مراسم بودند.