سلسله کارگاه های آموزشی امنیت سایبری در سازمان ها و ادارات استان در حال برگزاری است.

 سلسله کارگاه های آموزشی امنیت سایبری در سازمانها و ادارات استان در حال برگزاری است.

هقته گذشته دور دوم و سوم از این سلسله کارگاه های آموزشی در محل شرکت برق منطقه ای استان و اداره کل منابع طبیعی استان برگزار گردید که با استقبال شرکت کنندگان روبرو شد. بنا به درخواست سازمان های مذکور دور بعدی این سلسله کارگاه ها با عناوین و سرفصل های جدید برگزار خواهد شد.

سازمان ها و ادارات استان در صورت تمایل می توانند درخواست خود را برای برگزاری این کارگاه به مرکز آپا دانشگاه رازی ارائه نمایند.

تلفن تماس: ۳۴۲۷۳۳۹۰-۰۸۳
رایانامه: apa@razi.ac.ir