دوره آموزشی هکر قانونمند (CEH)

معرفی دوره: مدرک CEH یکی از معتبرترین مدارک شرکت EC-Council  می‌باشد. دوره CEH بر روی تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های هک از دیدگاه حمله تکیه می‌کند. در دوره CEH، دانشجویان با چک لیست‌های امنیتی آشنا شده و توانایی بررسی سیستم‌های امنیتی موجود را کسب می‌نمایند و قادر به شناسایی آسیب‌پذیری‌های سیستم و تعیین وضعیت امنیتی یک سازمان با استفاده از تست‌های نفوذ هستند. همچنین با استفاده از حمله به سیستم‌ها، روش‌های دفاعی نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 :پیش‌نیاز دورهآشنایی با مفاهیم کامپیوتر و شبکه و ترجیحا طی نمودن دوره های MCSA و CCNA

طول دوره: ۵۰ ساعت

هزینه دوره: ۶۶۰،۰۰۰ تومان

زمان برگزاری کلاس‌ها: روزهای چهارشنبه ساعت ۱۶ الی ۲۰