بولتن خبری مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی/ شماره هجدهم/ اسفند ۱۳۹۸

شماره هجدهم بولتن خبری مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:

-  حملات جدید IMPersonation در شبکه‌های ۴G

-  انتشار نسخه جدید بدافزار Emotet در کلاینت‌های شبکه

-  ایجاد Backdoor از طریق گواهی‌های جعلی امنیتی

-  کشف نقص بحرانی در دو محصول شرکت ادوبی

-  Ghostcat، باگ ۱۳ ساله در Apache-Tomcat

-  آسیب‌پذیری اعتبارسنجی مجوز SSL در Intelligent Proximity سیسکو

-  وصله آسیب‌پذیری بحرانی در تراشه‌های Media Tek rootkit

-  بدافزار و انواع آن

-  امنیت ایمیل (امنیت کاربر رایانه)

 

دانلود بولتن خبری شماره ۱۸/ اسفند ۱۳۹۸